ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ

Το έργο Θεέ, υποψιάζομαι είστε αριστερός διανοούμενος… (2015) της
Χρυσάνθης Κουμιανάκη, δανείζεται τον τίτλο του από ένα σύνθημα
του Μάη του ‘68. Στο έργο παρουσιάζονται αφίσες, ανακοινώσεις, σχέ-
δια και άλλο έντυπο υλικό που εισάγουν ένα νέο γραφικό κώδικα, μια νέα αλφάβητο, μια καινούρια γραμματοσειρά. Μιμήσεις αφισών, φυλλαδίων, προκηρύξεων και μανιφέστων γραμμένων σε μια
γλώσσα, η οποία δεν μπορεί να διαβαστεί εκτός αν αποκρυπτογραφηθεί. Τα γράμματα της αλφάβητου αντικαθίστανται εδώ από πλάνα ιδανικών πόλεων που σχεδίασαν αρχιτέκτονες επηρεασμένοι από τον Βιτρούβιο (Filarete, Fra Giocondo, Girolamo
Maggi, Giorgio Vasari κ.ά.) κατά τον 15ο-16ο αιώνα, στη διάρκεια της Αναγέννησης, όταν η ουτοπική σκέψη και αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ζωής ξέσπαγε μέσα από τις έντονες πολιτισμικές ανακα-
τατάξεις. Πλάνα τα οποία βρίσκονται στο χαρτί και δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά κάποια έχουν αποτελέσει αφορμή για τη δημιουργία «ιδανικών πόλεων», οι οποίες στη συνέχεια έχουν απορριφθεί εκ νέου.
Σχέδια για δυνητικές πόλεις που στόχευαν σε μια ιδανική πολεοδομία και παράλληλα σε μια ιδανική ζωή. Ταυτόχρονα, ερευνάται η σχέση των ιδεών και στόχων των μαζικών διαδηλώσεων με την ιδέα της
ουτοπίας και της ιδανικής κοινωνίας. Η ιδέα της ανατροπής μιας επικρατούσας τάξης πραγμάτων σε σχέση με το ασυμβίβαστο και το φανταστικό. Εδώ, λοιπόν, αποδομείται η γλώσσα και απεικονίζεται με
προτάσεις ανυλοποίητες, προτείνοντας έτσι την επαναδιαπραγμάτευσή της, φανταστικά, φαντασιακά ή πραγματικά. Ένας «πίνακας ανακοινώσεων» που γεμίζει συνεχώς, που επαναπροσδιορίζεται ξανά και ξανά, που αμφισβητεί το περιεχόμενό του διαρκώς.