ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Κολοκοτρώνη 21 –
Μονή Λαζαριστών
56430, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 589141 & 143
F: 2310 600123
info@greekstatemuseum.com
www.greekstatemuseum.com